Več o mladinskem novinarstvu

Spoznajte mladinsko novinarstvo

Spoznajte Reuters-ova priporočila glede poročanja in osnov pisanja.

Poglejmo si tudi razliko med primarnimi in sekundarnimi viri in razliko med okoljskim problemom in izzivom.

Primarni viri

 

Sekundarni viri

Za več informacij si poglejte UCSC

Okoljski problemi ali izzivi

 Predstavljamo nekaj razlag besed na področju Okoljskega izobraževanja:

Cilj:  željen rezultat aktivnosti, učne snovi. Uporabljamo termine "problem" in "izziv", ker Okoljsko izobraževanje tolmači ti dve besedi različno. 
Okoljski problem: konkretni primer obstoječe ali potencialne okoljske degradacije, uničenja, onesnaženja, ipd.
Okoljski izziv: povezan z okoljskim problemom vendar za razliko od okoljskega problema, odraža prisotnost različnih vidikov in potencialnih rešitev za okoljski problem. Vir: NAAEE

Spletni viri Mladih poročevalcev - YRE:

Pojdite tudi ven in raziskujte!

Ostanite povezani z interesnimi skupinami, sodelujte in izmenjujte izkušnje preko Facebooka in pošiljajte nam povezave do zanimivih vsebin, ki jih poznate ali ste jih odkrili.